După finalizarea oricărui nivel de limba germană, cursanții noștri susțin un test final și primesc o adeverință de participare la curs.

De asemenea, le oferim cursanților posibilitatea să obțină un certificat de competență lingvistică în conformitate cu CECRL, după susținerea unui examen suplimentar contra cost. Examenul se poate desfășura atât online, cât și în sala de curs (str. Vlad Țepeș 2, Craiova) și constă într-o probă scrisă și una orală, care verifică performanțele candidatului la cele cinci competențe ale Cadrul European de Referință: comprehensiune/înțelegere orală, citit, vorbit, exprimare scrisă. Durata probei scrise depinde de nivelul lingvistic pentru care se susține examenul, iar proba orală durează aproximativ 20 de minute. Certificatul lingvistic se eliberează în termen de 48 de ore și poate fi trimis prin curierat în orice țară din Uniunea Europeană.

Contactați-ne pentru mai multe detalii, modul de desfășurare și prețuri.