Nivelurile lingvistice – Ce înseamnă A1, A2, B1, B2, C1 și C2?

Nivelurile lingvistice – Ce înseamnă A1, A2, B1, B2, C1 și C2?

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) este un document publicat de Consiliul Europei, în 2001, care definește nivelurile de stăpânire a unei limbi străine în diferite domenii de competență. Aceste niveluri constituie, în prezent, referința în domeniul învățării și al predării limbilor în numeroase țări.

CECRL propune 6 niveluri corespunzătoarea utilizatorilor elementari (A1 și A2), utilizatorilor independenți (B1 și B2) și utilizatorilor experimentați (C1 și C2). Acest cadru de referință evaluează și compară competențele de ascultare, citire, exprimare orală și scrisă în Europa.

Nivelul A1

 • Comprehensiune/înțelegere orală: Înțeleg cuvinte și expresii curente referitoare la persoana mea, familia mea și cadrul meu de viață concret și imediat, atunci când mi se vorbește rar și clar.
 • Citit: Înțeleg cuvinte și expresii curente și fraze foarte simple, de exemplu din anunțuri, afișe sau cataloage.
 • Vorbit: Pot comunica, în mod simplu, cu condiția ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele mai lent și să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să adresez și să răspund la întrebări simple referitoare la tematici cunoscute sau de necesitate imediată.
 • Exprimare scrisă: Pot utiliza expresii și fraze simple pentru a descrie locul în care locuiesc și oamenii pe care îi cunosc. Pot scrie o carte poștală, în câteva cuvinte simple, de exemplu cu impresii din vacanță. Pot completa formulare cu informații personale (de exemplu, numele, naționalitatea și adresa pe formularul de înregistrare la hotel).

Nivelul A2

 • Comprehensiune/înțelegere orală: Înțeleg expresii și cuvinte uzuale întâlnite frecvent pe teme care au relevanță imediată (de exemplu, informații simple personale și legate de familie, cumpărături, geografia locală, locul de muncă). Înțeleg mesajul principal transmis în mesaje sau anunțuri simple și clare.
 • Citit: Pot citi texte scurte și simple. Pot găsi informații specifice previzibile în documente de actualitate, cum ar fi materiale publicitare, prospecte, meniuri și orare și pot înțelege scrisorile personale scurte și simple.
 • Vorbit: Pot comunica în cursul sarcinilor simple și uzuale care presupun un schimb simplu și direct de informații pe teme familiare și de rutină. Pot participa la o conversație scurtă, chiar dacă, în general, nu înțeleg suficient pentru a putea continua conversația.
 • Exprimare scrisă: Pot folosi o serie de fraze și expresii pentru a descrie în termeni simpli familia mea și alte persoane, condițiile mele de viață, studiile pe care le-am urmat și activitatea mea profesională actuală sau recentă. Pot redacta note/mesaje simple și scurte. Pot redacta o scrisoare personală scurtă, de exemplu în semn de mulțumire.

Nivelul B1

 • Comprehensiune/înțelegere orală: Pot înțelege punctele esențiale dintr-un discurs standard pronunțat în mod clar care abordează tematici uzuale (muncă, școală, petrecerea timpului liber etc.). Pot înțelege mesajul principal transmis în programele de radio sau de televiziune pe teme de actualitate sau care mă interesează pe plan personal ori profesional, atâta timp cât este pronunțat lent și clar.
 • Citit: Pot înțelege texte în care este utilizat limbajul curent sau un vocabular referitor la locul de muncă. Pot înțelege descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor și a dorințelor în scrisori personale.
 • Vorbit: Pot să fac față în majoritatea situațiilor care pot apărea în cursul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită această limbă. Pot să particip, fără vreo pregătire, la dezbateri pe teme uzuale, de interes personal sau pertinente pentru viața de zi cu zi (familie, hobby-uri, călătorii, muncă, evenimente din actualitate etc.).
 • Exprimare scrisă: Mă pot exprima într-un mod simplu pentru a descrie experiențe și evenimente din viața mea, aspirațiile, speranțele și ambițiile mele. Pot formula pe scurt motive și explicații referitoare la opiniile și proiectele mele. Pot să povestesc o întâmplare sau pot rezuma o carte sau un film și îmi pot descrie reacțiile. Pot să redactez un text simplu și coerent pe teme uzuale sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale pentru a descrie experiențe și impresii.

Nivelul B2

 • Comprehensiune/înțelegere orală: Pot să înțeleg discursuri și prelegeri lungi și pot urmări argumentări complexe, dacă este abordat un subiect cu care sunt destul de familiarizat. Pot să înțeleg majoritatea programelor de știri și de actualități televizate. Pot să înțeleg majoritatea filmelor în care este utilizat un limbaj standard.
 • Citit: Pot să citesc articole și rapoarte pe probleme de actualitate în care autorii adoptă anumite atitudini sau puncte de vedere. Pot să înțeleg texte literare de proză contemporană.
 • Vorbit: Pot să comunic destul de ușor și spontan cu vorbitorii nativi. Pot să particip în mod activ la discuții în contexte familiare, prezentându-mi și susținându-mi opiniile.
 • Exprimare scrisă: Mă pot exprima în mod clar și detaliat cu privire la o gamă largă de tematici legate de domeniul meu de interes. Îmi pot susține un punct de vedere cu privire la un subiect de actualitate, explicând care sunt avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni. Pot să redactez texte clare și detaliate cu privire la o gamă largă de tematici legate de domeniul meu de interes. Poate să scriu un eseu sau un raport, transmițând o informație sau oferind opinii pro și contra cu privire la anumite puncte de vedere. Pot să scriu scrisori care scot în evidență importanța pe care o acord evenimentelor și experiențelor.

Nivelul C1

 • Comprehensiune/înțelegere orală: Pot să înțeleg un discurs lung, chiar și atunci când acesta nu este structurat în mod clar și relațiile sunt doar implicite. Pot să înțeleg programele de televiziune și filmele, fără prea mult efort.
 • Citit: Pot să înțeleg texte faptice și literare lungi și complexe, apreciind diferențele de stil. Pot să înțeleg articole specializate și instrucțiuni tehnice lungi, chiar dacă nu sunt legate de domeniul meu de activitate.
 • Vorbit: Mă pot exprima fluent și spontan, fără să fac prea mult efort pentru a-mi căuta cuvintele. Îmi pot adapta limbajul în mod flexibil și eficace în relațiile sociale și profesionale. Îmi pot exprima ideile și opiniile cu precizie și îmi pot corela contribuția cu cele ale altor vorbitori.
 • Exprimare scrisă: Pot face descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând tematicile aferente, dezvoltând anumite puncte și încheindu-mi intervenția în mod corespunzător. Mă pot exprima într-un text clar și bine structurat, argumentându-mi punctele de vedere. Pot să redactez scrisori, eseuri și rapoarte pe tematici complexe, subliniind aspectele importante pentru mine. Îmi pot adapta stilul în funcție de publicul cititor.

Nivelul C2

 • Comprehensiune/înțelegere orală: Nu am nicio dificultate în a înțelege limba vorbită (în discursuri live sau în materiale media), chiar și atunci când vorbitorul nativ vorbește repede, cu condiția să dispun de timpul necesar pentru a mă familiariza cu accentul său.
 • Citit: Pot să citesc cu ușurință orice tip de text, abstract sau complex din punct de vedere al formei sau al fondului (manuale, articole de specialitate, opere literare etc.).
 • Vorbit: Pot lua parte la orice tip de conversație sau discuție și cunosc foarte bine expresiile idiomatice și colocviale. Mă pot exprima în mod fluent și pot transmite cu precizie nuanțe fine de sens. În caz de dificultate, îmi pot restructura discursul, astfel încât aceasta să poată fi trecută cu vederea.
 • Exprimare scrisă: Pot prezenta o descriere sau o argumentație în mod clar și fluid, într-un stil adecvat contextului, cu o bună structură logică, pentru a-i ajuta pe ascultători să noteze și să rețină punctele importante. Pot să redactez texte într-un stil clar, fluent și adecvat. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură clară care să îi permită cititorului să noteze și să rețină punctele importante. Pot să scriu sinteze și recenzii ale unor opere literare sau de specialitate.